Enneagram Cafe

Samtal kring Enneagrammet

Under våra Enneagram Cafe sammankomster presenteras ett specifikt ämne för varje träff, sedan har vi diskussioner kring ämnet. Under dessa kvällar delar vi alla med oss av våra erfarenhet, utmaningar och frågor kring vår Enneagramtyp och ämnet i fråga.
 

Tidigare har träffarna hållts helt online, därför är även deltagare utanför Göteborgsområdet välkomna att delta.
Under hösten 2021 börjar jag varva med fysiska träffar. 


Kostnadsfritt men anmälan krävs samt viss grundkunskap om modellen.

Inga planerade datum