top of page

Symbolen

Enneagramssymbolen kan se komplex ut först, men om vi bryter ner den i delar så är den lite lättare att förstå. 

Den består av en cirkel, som symboliserar Unity, dvs helheten, att vi alla är sammankopplade och har tillgång till alla delar av modellen. 

Linjerna i mitten är uppbyggda av en triangel, "Lagen om tre", där vi hittar 9an, 3an och 6an. Detta bygger på tre krafter, en aktiv, en passiv och en neutraliserande kraft. Detta är inget vi behöver studera till en början, men bra att ha sett. 

De andra linjerna är uppbyggda kring "Lagen om sju", här finns mängder av numerologi och mattematik. Mer om detta fascinerande system kommer senare. 

Screen Shot 2020-01-14 at 8.03.14 AM.png
Screen Shot 2020-01-14 at 8.03.42 AM.png
Screen Shot 2020-01-14 at 8.03.51 AM.png
Screen Shot 2020-01-14 at 8.03.25 AM.png

History

Enneagramsymbolen kan härledas till Pythagoras (580 f.kr) som använde sig av enneagrammssymbolen men dess ursprung kan vara äldre än så. Olika filosofiska riktningar har påverkat utvecklingen av Enneagrammet; särskilt Sufismen, den islamiska medeltida mystiken men även den tibetanska mystiken, den kristna och den judiska läran. 

Enneagrammet introducerades till den moderna världen 1915 som ett mänskligt utvecklingssystem av filosofen och läraren George Gurdjieff. I slutet av 1960-talet placerade Oscar Ichazo, grundare av Arica School, de nio personlighetstyper runt Enneagram-diagrammet. Strax därefter, i Berkeley, Kalifornien, integrerade Claudio Naranjo, MD Enneagrammet med den nya utvecklingen inom modern psykologi. I början av 1970-talet började Helen Palmer, då student för Naranjo, undervisa i Enneagram-panelverkstäder i berättelsetraditionen tillsammans med Stanford psykiater David Daniels, MD. Under 80 och 90 talet publicerads ett antal böcker inom ämnet som av författarna Helen PalmerDon Richard RisoRichard Rohr och Elizabeth Wagele

bottom of page