top of page
Home: Welcome

Vad är Enneagrammet?

Självkännedom - vägen till en mer kärleksfull värld

Varför känns det så här? Varför gör jag så här? Varför tänker jag så här?

Att arbeta med Enneagrammet som ett verktyg hjälper oss att få svar på dessa frågor. 

9 Enneagramstrategier.jpg

Enneagrammet är en modell som beskriver nio grundläggande livsstrategier och kartlägger varje strategis utmaningar och styrkor. Modellen är baserad på på våra intelligenser; det mentala, det emotionella och det instinktiva centret. 

Om du är redo att öppna upp och vara helt ärlig mot dig själv, och är intresserad att lära dig mer om en modell som hjälper oss förstå våra tankar, känslor och agerande på ett djupare plan, så är du välkommen att följa oss här.  

Det unika med Enneagrammet är att här beskrivs även utvecklingsvägarna för varje livsstrategi, vilket betyder att det riktiga arbetet börjar när du tagit redan på din livsstrategi. Med Enneagrammet får du lära dig känna igen dina varningsklockor och stressignaler och på så sätt undvika många fallgropar. Du får ett verktyg som hjälper dig att utveckla din självinsikt och hitta dina styrkor och på så sätt leva ett lyckligare och mer meningsfullt liv. Med Enneagrammet får du inte bara svar på frågan VAD? utan även den viktigare frågan VARFÖR? Vi tittar inte bara på beteenden, utan tittar vidare på motivationen bakom våra beteenden, dvs varför du tänker, känner och agerar som du gör. Det hjälper oss att förstå oss själva bättre och att vara mer ödmjuka mot oss själva. Detta i sin tur hjälper oss även förstå oss på andra och det skapar mer meningsfulla relationer.

Enneagram Café

Samtal kring Enneagrammet

Under våra Enneagram Cafe sammankomster presenteras ett specifikt ämne för varje träff, sedan har vi diskussioner kring ämnet. Under dessa kvällar delar vi alla med oss av våra erfarenhet, utmaningar och frågor kring vår Enneagramstrategi och ämnet i fråga.
 

Anmälan krävs för adress eller zoom-länk

Grundkunskap om modellen krävs för att närvara. 

Datum för hösten 2023:
Torsdag 21 september - INSTÄLLT!

Torsdag 19 oktober - Emotionellt ansvar och varningsklockor

Torsdag 16 november - IDG och Enneagrammet

Torsdag 14 december - TBD

Fysiska träffar centralt i Göteborg
Klockan 18-20, inkl fika vid fysiska träffar

Enneagramintervju

Ett personligt samtal kring Enneagrammet

För dig som har svårt att hitta fram till din Enneagramstrategi erbjuder jag en privat session där vi går igenom en så kallad Enneagramintervju.

Erbjuds både digitalt och som personligt möte.

Ges både på svenska och engelska. 

Pågång just nu 

Kursen öppnade upp mycket för mig om hur andra människor kan tänka och agera utifrån deras rädslor och drivkrafter. Den har också hjälpt mig att förstå mig själv bättre och jag ser mycket fram emot att fördjupa mig och få mer kunskap kring detta.

  - Rebeca

Jag har läst lite om ennegrammet förut, men inte riktigt greppat det helt. Annika har stor kunskap i ämnet, och hennes kurs gav mig mer insikt, både om mig själv och andra. Mycket intressanta träffar, och jag ser verkligen fram emot en fortsättning!

  /MA

En nyfikenhet ha väckts att vilja fortsätta med min resa mot en djupare självkännedom och också ökat förståelsen för att vi alla människor är så komplexa. En fantastisk kurs som gjort att man vill veta mer.

- Elisabeth

 Enneagrammets 9 livsstrategier   

Kroppsstrategier - det Instinktiva Centret

8 Beskyddaren, Utmanaren

"Vad står du för?"
Ord som beskriver 8an: Självsäker, beslutsam, dominant, stridslysten

9 Fredsmäklaren, Medlaren

"Har vi hört allas åsikt?"

Ord som beskriver 9an: Fridfull, betryggande, konflikträdd, försumlig 

1 Förbättraren, Perfektionisten

Vad är rätt att göra?"

Ord som beskriver 1an: Principfast, ordningsam, perfektionistisk, självgod 

Hjärtestrategier - det Emotionella Centret

2 Hjälparen, Givaren

"Vad kan jag göra för dig?"

Ord som beskriver 2an: Tillmötesgående, generös, självuppoffrande, manipulativ

3 Presteraren, Levereraren 

"Vad behöver göras?"

Ord som beskriver 3an: Målinriktad, ambitiös, fåfängd, fientlig

4 Individualisten, Romantikern

"Vad saknas?"

Ord som beskriver 4an: Intuitiv, uttrycksfull, självupptagen, depressiv

Huvudstrategier - det Intellektuella Centret

5 Utforskaren, Iakttagaren

"Vad vet vi?"

Ord som beskriver 5an: Klarsynt, innovativ, hemlighetsfull, excentrisk

6 Den loyala Skeptikern, Loyalisten

"Vad kan gå galet?"

Ord som beskriver 6an: Engagerande, lojal, orolig, paranoid

7 Entusiasten, Finsmakaren

"Vad kan vi mer hitta på?"

Ord som beskriver 7an: Entusiastisk, skicklig, splittrad, manisk

The Centers.jpg
72846162_407338363521051_7479311578886569984_n.jpg

“You can not start the next chapter of your life
if you keep re-reading the last one”

First Step.jpg
bottom of page