Enneagrammet

Självkännedom - vägen till en mer kärleksfull värld

Varför känns det så här? Varför gör jag så här? Varför tänker jag så här?

Kunskap om Enneagrammet ett sätt att få svar på dessa frågor och många, många fler. 

Enneagrammet är en modell som beskriver nio grundläggande personlighetstyper och kartlägger hur varje personlighetstyp tänker, känner och agerar baserat på människans tre intelligenser; det mentala, det emotionella och det instinktiva centret.

 

Det unika med Enneagrammet är att här beskrivs även utvecklingsvägarna för varje personlighetstyp. Här får du lära dig känna igen dina varningsklockor och stressignaler och på så sätt undvika många fallgropar. Du får ett verktyg som hjälper dig att utveckla din självinsikt och hitta dina styrkor och på så sätt leva ett lyckligare och mer meningsfullt liv. Med Enneagrammet får du inte bara svar på frågan VAD? utan även VARFÖR? Du lär dig om varför du tänker, känner och agerar som du gör, vilket hjälper oss att vara lite snällare mot oss själva. Detta i sin tur hjälper oss att förstå oss själva bättre i relation till andra, som vidare bygger upp vår medkänsla för andra och på så sätt skapar vi mer meningsfulla och äkta relationer.

Om du är redo att vara öppen och helt ärlig mot dig själv, om du söker efter en djupare förståelse för dina tankar, känslor och ditt agerande, och vågar titta på dina inre drivkrafter och rädslor, så är du välkommen att följa oss här.  

Just nu 

Vad är Enneagrammet?

En kort föreläsning om Enneagrammet

Detta är en kort introduktion för dig som inte vet något eller bara väldigt lite om Enneagrammet. Om du vill lära dig lite mer innan du känner dig redo att gå en kurs kan du komma och lyssna på denna föreläsning. Här presenteras modellen och du får en bra förståelse för de tre centran som är byggstenarna i Enneagrammet. Du får även en kort introduktion över de nio olika personlighetstyperna

 

Gratis föreläsning erbjuds kontinuerligt. Jag gör upphåll över sommaren, men återkommer under hösten igen. 

Anmäl intresse via mail: Annika@TheEnneagramLife.com

Introduktionskurs i Enneagrammet

En kurs i 3 delar om Enneagrammet

Detta är en kurs i Enneagrammet som ges under 3 kvällar eller en heldag. 

Under första delen beskrivs grunderna i Enneagrammet, och för varje del går vi djupare och täcker fler aspekter av modellen. Efter kursen har du god förståelse för alla nio Enneagramtyperna och kan med största sannolikhet identifiera din, eller i alla fall ett fåtal Enneagramstyper som stämmer in på dig. Du kommer även lämna kursen med många aha-upplevelser, där du redan börjar få bättre förståelse för människor i din närhet. 

 

Kursens som kvällskurs ger deltagarna tid att reflektera över föregående session innan vi går vidare till nästa steg. Som heldag ges kursen som en lång helgdag, eller över två kortare helgdagar. 

Inga förkunskaper krävs.

 

Online kurs i tre delar ges nu via Zoom
kvällsid den
15/10, 22/10 och 5/11

1200 kr
 

 

Kursen öppnade upp mycket för mig om hur andra människor kan tänka och agera utifrån deras rädslor och drivkrafter. Den har också hjälpt mig att förstå mig själv bättre och jag ser mycket fram emot att fördjupa mig och få mer kunskap kring detta.

  - Rebeca

Jag har läst lite om ennegrammet förut, men inte riktigt greppat det helt. Annika har stor kunskap i ämnet, och hennes kurs gav mig mer insikt, både om mig själv och andra. Mycket intressanta träffar, och jag ser verkligen fram emot en fortsättning!

  /MA

En nyfikenhet ha väckts att vilja fortsätta med min resa mot en djupare självkännedom och också ökat förståelsen för att vi alla människor är så komplexa. En fantastisk kurs som gjort att man vill veta mer.- Elisabeth

De 9 personlighetstyperna i Enneagrammet 

Kroppstyperna, det Instinktiva Centret

8 Beskyddaren, Utmanaren

"Vad står du för?"
Ord som beskriver 8an: Självsäker, beslutsam, dominant, stridslysten

9 Fredsmäklaren, Medlaren

"Har vi hört allas åsikt?"

Ord som beskriver 9an: Fridfull, betryggande, konflikträdd, försumlig 

1 Förbättraren, Perfektionisten

Vad är rätt att göra?"

Ord som beskriver 1an: Principfast, ordningsam, perfektionistisk, självgod 

Hjärtetyperna, det Emotionella Centret

2 Hjälparen, Givaren

"Vad kan jag göra för dig?"

Ord som beskriver 2an: Tillmötesgående, generös, självuppoffrande, manipulativ

3 Presteraren, Levereraren 

"Vad behöver göras?"

Ord som beskriver 3an: Målinriktad, ambitiös, fåfängd, fientlig

4 Individualisten, Romantikern

"Vad saknas?"

Ord som beskriver 4an: Intuitiv, uttrycksfull, självupptagen, depressiv

Huvudtyperna, det Intellektuella Centret

5 Utforskaren, Iakttagaren

"Vad vet vi?"

Ord som beskriver 5an: Klarsynt, innovativ, hemlighetsfull, excentrisk

6 Den loyala Skeptikern, Loyalisten

"Vad kan gå galet?"

Ord som beskriver 6an: Engagerande, lojal, orolig, paranoid

7 Entusiasten, Finsmakaren

"Vad kan vi mer hitta på?"

Ord som beskriver 7an: Entusiastisk, skicklig, splittrad, manisk

“You can not start the next chapter of your life
if you keep re-reading the last one”

Gothenburg, Sweden

  • YouTube
  • Instagram
  • Facebook

©2019 by The Enneagram Life.