top of page

Enneagram Cafe

Samtal kring Enneagrammet

Under våra Enneagram Cafe sammankomster presenteras ett specifikt ämne för varje träff,

sedan har vi diskussioner kring ämnet. Under dessa kvällar delar vi alla med oss av våra erfarenhet, utmaningar och frågor kring vår Enneagramtyp och ämnet i fråga.
 

Anmälan krävs för adress eller zoom-länk.

Avgiften på 120kr inkluderar material och fika för kvällen.

Grundkunskap om modellen,
eller djupt intresse för personlig utveckling krävs för att närvara. 
 

Datum för våren 2023:
Torsdag 26 januari kl 18-20*

Torsdag 23 februari kl 18-20*

Torsdag 23 mars kl 18-20*

Torsdag 20 april kl 18-20*

Torsdag 11 maj kl 18-20*

*Fysiska träffar centralt i Göteborg

bottom of page