top of page

Enneagram Cafe

Samtal kring Enneagrammet

Under våra Enneagram Cafe sammankomster presenteras ett specifikt ämne för varje träff,

sedan har vi diskussioner kring ämnet. Under dessa kvällar delar vi alla med oss av våra erfarenhet, utmaningar och frågor kring vår Enneagramtyp och ämnet i fråga.
 

Anmälan krävs för adress eller zoom-länk.

Avgiften på 120kr inkluderar material och fika

 

Grundkunskap om modellen,
eller djupt intresse för personlig utveckling krävs för att närvara. 
 

Datum för hösten 2023:
Torsdag 21 september - INSTÄLLT!

Torsdag 19 oktober - Emotionellt ansvar och varningsklockor

Torsdag 16 november - IDG och Enneagrammet

Torsdag 14 december - TBD

Fysiska träffar centralt i Göteborg
Klockan 18-20, inkl fika vid fysiska träffar

bottom of page