Enneagram Cafe

Samtal kring Enneagrammet

Under våra Enneagram Cafe sammankomster presenteras ett specifikt ämne för varje träff,

sedan har vi diskussioner kring ämnet. Under dessa kvällar delar vi alla med oss av våra erfarenhet, utmaningar och frågor kring vår Enneagramtyp och ämnet i fråga.
 

Anmälan krävs för adress eller zoom-länk

Grundkunskap om modellen,
eller djupt intresse för personlig utveckling krävs för att närvara. 
 

Torsdag 15 september kl 18-20*

Torsdag 20 oktober kl 18-20*

Torsdag 17 november kl 18.30-20 (digitalt)

Torsdag 15 december kl 18-20*

*Fysiska träffar centralt i Göteborg