Enneagram Cafe

Samtal kring Enneagrammet

Under våra Enneagram Cafe sammankomster presenteras ett specifikt ämne för varje träff,

sedan har vi diskussioner kring ämnet. Under dessa kvällar delar vi alla med oss av våra erfarenhet, utmaningar och frågor kring vår Enneagramtyp och ämnet i fråga.

Tidigare har träffarna hållits helt online,

därför är även deltagare utanför Göteborgsområdet välkomna att delta.
Under hösten 2021 börjar jag varva med fysiska träffar. 


Digitala sammankomster är kostnadsfria, fysiska träffar debiteras och inkluderar fika.  .

Anmälan krävs för adress eller zoom-länk

Grundkunskap om modellen krävs för att närvara. 
 

Torsdag 7 april kl 18-20 - Fysisk träff*

Onsdag 27 april kl 18-20 - Fysisk träff*

Torsdag 9 juni kl 18-20 - Fysisk träff*

*centralt i Göteborg