top of page

Enneagram Cafe

Samtal kring Enneagrammet

Under våra Enneagram Cafe sammankomster presenteras ett specifikt ämne för varje träff,

sedan har vi diskussioner kring ämnet. Under dessa kvällar delar vi alla med oss av våra erfarenhet, utmaningar och frågor kring vår Enneagramtyp och ämnet i fråga.
 

Anmälan krävs för adress eller zoom-länk.

Avgiften inkluderar material
Fysiska träffar inkluderar även fika för kvällen

 

Grundkunskap om modellen,
eller djupt intresse för personlig utveckling krävs för att närvara. 
 

Datum för hösten 2023:
Torsdag 14 september - Emotionellt ansvar och varningsklockor

Torsdag 19 oktober - IDG och Enneagrammet

Torsdag 16 november - TBD

Torsdag 7 december - TBD

Fysiska träffar centralt i Göteborg
Klockan 18-20, inkl fika vid fysiska träffar

bottom of page