top of page

Att hitta sin Enneagramstrategi

Enneagrammet bygger på att man utgår från sin egen Enneagramstrategi. När man väl har kommit fram till sitt nummer så börjar den riktiga resan. I många andra personlighetsmodeller är målet att hitta sin personlighetstyp för att få en beskrivning på "hur man är", vilke tkan upplevas väldigt begränsat och som att man blir placerad i en box. Men Enneagrammet beskrivs mer som en utvecklingsmodell som ger dig nycklar för att öppna den boxen du lever i. Modellen beskriver hur du kan ta dig ur dina automatiska mönster, bli mer medveten om både dig själv och andra, och på så sätt leva ett friare och mer meningsfullt liv. 
 

Första steget på resan är att hitta "din Enneagramstrategi", och du har bara en. Det är så spännande att kunna fördjupa sig i kunskapen kring sin Enneagramstrategi. Men resan att hitta fram till sin strategi ser olika ut för olika människor. Det tar oftast ett tag innan man helt känner att man hittat "hem". Det viktigaste i denna process är att påminna sig om att det krävs att verkligen våga titta på sina tillkortakommanden och invanda mönster, för vi är oftast ganska omedvetna om vad som driver oss under ytan. 

Det finns flera online tester som man kan göra för att starta processen att hitta sin Enneagramstrategi. Dock vill jag påminna om att det är inte en enkel process. Då vi alla är unika, komplexa individer, finns det inget test som ger ett enkelt svar. Man kan absolut göra ett test eller till och med flera, och jag rekommenderar att man börjar med ett test. Men jag vill betona att detta endast är en indikation på vilka personlighetsstrategier man kan utforska vidare för att hitta rätt. Men ett test i sig är också bra för att få oss att stanna upp och reflektera över frågor som vi kanske inte ställer oss så ofta.

Läs böcker, lyssna på poddar, gå kurser och träffa andra att lyssna på och prata med, och ha tålamod. Detta verktyg är så mycket mäktigare och större än andra personlighetsmodeller där ute, att det måste få ta tid att förstå modellen och utforska de olika möjligheterna.  

Resultaten av dessa tester är helt beroende av hur väl du faktiskt känner dig själv och hur ärlig du vågar vara. Många gånger svarar vi på frågor utifrån vem vi vill vara, snarare än vem vi faktiskt är. 

Jag rekommenderar starkt Don Riso och Russ Hudsons mer omfattande test på engelska, det så kallade RHEIT testet (Riso-Hudson Enneagram Type Indicator). Men det finns även andra, kortare varianter att starta med, och det finns även ett fåtal tester på svenska.  Väl värt att prova ett flertal av dem. 

Du är också varmt välkommen att kontakta mig för en mer omfattande Enneagramintervju, där du får möjligheten att bli personligt intervjuad under en dryg timma för att guidas till att hitta din enneagramstrategi. 

“Inget test, varken inom Enneagrammet eller någon annan model inom personlig utveckling, kan vara mer korrekt än din egna självkännedom”

RHETI - Riso Hudson Enneagram Type Indicator

Det kompletta RHETI testet är på engelska och tar ca 40 minuter att genomföra och finns att köpa på Enneagram Institute hemsida Riso-Hudson Enneagram Type Indicator (RHETI v2.5. 

Detta test är det mest omfattande, och är skapat av Ross Hudson och Don Riso, författare och grundarna av The Ennegram Institute. 

IVQ - Instinctual Variant Questionaire 

Det finns även ett test som ger dig insikt i våra tre instinktiva drivkrafter: självbevarande, sociala och intima. Dessa drivkrafter, eller instinktiva undertyper, bidrar till tre varianter av varje personlighetstrategi, detta kan hjälpa att känna till om man inte känner att man hittar en strategi som passar. Mer om de instinktiva drivkrafterna kan ni läsa mer om under sidorna om Enneagrammet

Detta test finns på engelska och kan köpas från The Enneargam Institute. 

The Instinctual Variant Questionnaire (IVQ v2.0)

Svenska tester

Finns även två svenska gratis tester av Eclectric Energies, dessa ger en bra indikation på vilka personlighetstyper som kan vara aktuella för dig att fördjupa dig i. Det första testet ger dig förslag på Enneagramstyp och vinge, det andra testet tar även hänsyn till din instinktiva subtyp. 

Länk till Testerna 

Det finns även en kortare, gratis version av RHETI, det så kallade QUEST testet. Också framtaget av Don Riso och Ross Hudson. Detta finns på engelska och även översatt till svenska. Då det är en förkortad variant av den omfattande RHEIT, är testet väldigt begränsat, och man bör tolka resultatet med en viss lätthet. Detta test tar ca 10 minuter att genomföra.

QUEST – Quick Enneagram Sorting Test*

Nedan hittar du Don Risos och Russ Hudsons QUEST (QUick Enneagram Sorting Test), översatt från originalet publicerat i Riso-Hudsons bok The Wisdom of the Enenagram, © 1999. Då detta är en förkortning och förenkling av det ursprungliga, mer omfattande testet, bör du överväga att hitta din personlighetstyp bland de tre högst rankade typerna i ditt testresultat. Till skillnad från många frågebaserade test ger detta test en lite tydligare känsla för drivkraften och energin hos respektive typ. Välkommen att pröva nedan. 

QUEST – Quick Enneagram Sorting Test

Testet går ut på att välja ett stycke i grupp1 och ett stycke i grupp2. Dessa tillsammans ger dig sedan en enneagramstyp. Om du känner dig osäker på något val, kan du sätta ihop dina resultat rankade i mest träffande, mindre träffande. Detta ger dig i slutet en lista på några olika enneagramstyper. Överanalysera inte innehållet i texten – du behöver inte hålla med om varenda ord i det stycke du väljer. Huvudsaken är att du känner igen dig i det beskrivande stycket. Läs igenom de tre styckena i den första gruppen och välj det stycke som är och har varit mest likt dig. Tänk att det gäller dig, så som du varit under övervägande delen av ditt vuxna liv. Ibland, om du är tveksam, kan det hjälpa att tänka på hur du var i 25-årsåldern.

Resultatet i det här testen ger en fingervisning om din typtillhörighet, men liksom alla andra personlighetstest kan man inte utfärda någon hundraprocentig garanti. Det är först när du bekantar dig med systemet lite mer ingående som du kan bekräfta din typ.
 

Grupp 1

Stycke A:
Jag har alltid varit ganska oberoende och tagit för mig. För mig känns det som om livet fungerar bäst när man går rakt på sak. Jag ställer upp mål, engagerar mig och vill att det händer något. Jag gillar inte att sitta och vänta – jag vill uppnå något stort och påverka min omgivning. Jag söker inte nödvändigtvis konfrontationer, men jag låter ingen hunsa mig heller. För det mesta vet jag vad jag vill och skaffar mig det jag vill ha. Jag engagerar mig med hull och hår både i arbete och nöjen.

Stycke B:
Jag har alltid varit ganska tystlåten, och jag är van att vara för mig själv. Jag brukar inte dra särskilt mycket uppmärksamhet till mig socialt, och jag är sällan framfusig eller självhävdande. Jag trivs inte med att ta ledningen eller med att konkurrera med andra. Många skulle antagligen säga att jag är något av en drömmare; en hel del av mina aktiviteter försiggår i huvudet. Jag kan vara ganska tillfreds utan att känna att jag måste göra något hela tiden.

 

Stycke C:
Jag har alltid varit mycket ansvarsfull och hängiven. Jag känner mig hemsk om jag inte håller vad jag lovar och gör det som förväntas av mig. Jag vill att människor ska veta att jag finns där för dem och att jag gör det jag tror är bäst för dem. Jag har ofta gjort stora uppoffringar för andra, antingen de vet om det eller ej. Jag är sämre på att ta hand om mig själv – jag gör det som behöver göras, och slappnar av (och gör det jag vill) om det blir tid över.

 

Grupp 2

Stycke X:
Jag har i allmänhet haft en positiv livssyn och tror att allt ska ordna sig till det bästa. Jag kan oftast hitta något att vara entusiastisk över och olika sätt att sysselsätta mig. Jag gillar att vara med människor och hjälpa andra att må bra – jag uppskattar att kunna dela mitt välbefinnande med dem. (Jag känner mig inte alltid på topp, men jag försöker normalt att inte visa det.) Den här positiva inställningen har dock ibland inneburit att jag skjutit upp mina egna problem för länge.

Stycke Y:
Jag känner starkt för saker och ting – de flesta kan avgöra om jag är upprörd över något. Jag kan vara på min vakt med andra människor, men jag är känsligare än vad jag låtsas om. Jag vill veta var jag står i förhållande till andra och vilka och vad jag kan räkna med. Det är ganska tydligt för de flesta var de står när det gäller mig. När jag är upprörd över något vill jag ha respons från andra och att de ska bli lika engagerade som jag. Jag känner till reglerna, men jag vill inte att någon ska tala om för mig vad jag ska göra. Jag vill bestämma själv.

Stycke Z:
Jag är kontrollerad och logisk – jag tycker inte om att avslöja mina känslor eller dyka för djupt ner i dem. Jag är effektiv – till och med perfektionistisk – när det gäller mitt arbete, och jag föredrar att arbeta för mig själv. Vid personliga problem eller konflikter försöker jag att inte låta mina handlingar påverkas av mina känslor. En del säger att jag är för kylig och distanserad, men jag vill inte att privata reaktioner ska ta min uppmärksamhet från det som verkligen är viktigt. Jag är glad att jag oftast inte visar min reaktion när andra går mig på nerverna.

 

Utvärdering

Sätt nu samman bokstäverna för de två stycken som stämde bäst in på din personlighet. Låt oss säga att du valde stycke A i grupp 1 och stycke Z i grupp 2. Det genererar kombinationen AZ och representerar den personlighetstyp som det är mest sannolikt att du tillhör.

Om du tyckte att det var svårt att välja mellan två stycken i en av grupperna – om du till exempel velade fram och tillbaka mellan X och Z i grupp 2 – kan du pröva att sätta samman även din andravalskombination, dvs A och X, till en ”andraplatstyp”.

När du sedan läser beskrivningarna av respektive typ klarnar sannolikt bilden. Nedan kan du se vad kombinationerna står för. 
 

AX – 7 – Entusiasten/Finsmakaren – spontan, allsidig, lättdistraherad och splittrad
AY –  8 – Utmanaren/Beskyddaren – självsäker, beslutsam, viljestark och konfronterande
AZ  –  3 – Presteraren/Levereraren – anpassningsbar, bäst, driven och imagemedveten
BX – 9 – Fredsmäklaren/Medlaren – mottaglig, lugnande, behaglig och självbelåten
BY – 4 – Individualisten/Romantikern – uttrycksfull, dramatisk, självcentrerad och lynnig
BZ –  5 – Utforskaren/Specialisten – uppmärksam, påhittig, hemlighetsfull och isolerad
CX – 2 – Hjälparen/Givaren – öppenhjärtig, generös, härsklysten och tillmötesgående
CY – 6 – Loyala Skeptikern / Loyalisten – engagerad, ansvarsfull, ängslig och misstänksam
CZ – 1 – Förbättraren/Perfektionisten – principfast, målmedveten, kontrollerad och perfektionistisk

Enneagrammet%20med%20pilar_edited.jpg

* Svenska översättningen är hämtad från Levande Kraft, www.enneagrammet.se

bottom of page