top of page

Introduktionskurs i Enneagrammet

En kurs om Enneagrammet som verktyg

Är du nyfiken på att lära dig förstå mer om varför du känner, tänker och agerar som du gör?

 

Vill du få hjälp att öka din förståelse och ditt tålamod för människor i ditt liv?

 

Vill du få en bättre förståelse för varför vi människor är olika, och lära dig mer om dig själv och andra för att få mer meningsfulla och kärleksfulla relationer?

Detta är en kurs i Enneagrammet som ges under 3 kvällar eller en helg. 

Under första delen beskrivs grunderna i Enneagrammet, och för varje del går vi djupare och täcker fler aspekter av modellen. Efter kursen har du god förståelse för alla nio Enneagramstrategier och kan med största sannolikhet identifiera din Enneagramstrategi. Du kommer även lämna kursen med många aha-upplevelser, där du redan börjar få bättre förståelse för människor i din närhet. 

Kursens som kvällskurs ger deltagarna tid att reflektera över föregående session innan vi går vidare till nästa steg. Som helgkurs ges kursen över två helgdagar. 

Inga förkunskaper krävs.

Jag planerar en introduktionskurs i Göteborg till hösten.

Under en helg kommer vi gå igenom Enneagrammet som modell och göra övningar för att fördjupa kunskapen om de olika strategierna. Det blir teori varvat med övningar och paneler.

När: 9-10 september, lördag 9:30-17 samt söndag 9:30-16

Var: i lokal centralt i Göteborg

Investering: 1.495 kr (+moms för företag)

Inkluderar material och fika 

*Om  du inte har ekonomisk möjlighet att delta, kontakta mig så hittar vi alltid en lösning. 

Priser +moms för företag, innehar Fskattsedel, betalning sker via Swish eller faktura.

bottom of page