top of page

Om Enneagrammet

Enneagrammet är mer än bara en personlighetsmodel, du tar inte bara ett test och placerar dig själv och dina medmänniskor i boxar. Med Enneagrammet får du svar på VARFÖR du känner, tänker och agerar som du gör. Du får kunskapen att förstå dina försvarsstrategier och utvecklingsvägar, och på så sätt hjälp att ta dig ur den box som begränsar oss från att leva ett fullt och meningsfullt liv. Du får här verktyget att växa som människa genom självkännedom. När vi blir mer medvetna och förstår oss själva bättre, blir det lättare att agera på ett mer ödmjukt och förstående sätt gentemot oss själva och andra. 

Enneagrammet bygger helt och hållet på att vi jobbar med oss själva, det är därför viktigt att alltid låta varje individ själv hitta sin väg framåt, i sin egen takt. Man kan inte tvinga på Enneagrammet på något, det måste vara självvalt. Det kräver vilja och mod att göra en personlig utvecklingsresa i sitt liv. 

The Enneagram Life är grundat på berättelsetraditionen (The Narrative Enneagram) vilken främst innefattar en utbildningsform baserad på att kursdeltagarna är delaktiga via intervjuer i panelform. Genom att lyssna på en grupp människor inom samma enneagramstyp förstår vi lättare hur denna personlighetstyp tänker, känner och agerar. Vi får också enklare förståelse för de olika varianterna som finns inom varje personlighetstyp. Igen, glöm aldrig att varje individ är unik. The Narrative Enneagram innefattar inte bara de psykologiska delarna av Ennegrammet som modell, utan även de spirituella och somatiska mönstren för varje enneagramstyp. 

Hur fungerar Enneagrammet?

Enneagrammet är baserat på nio olika personlighetstyper, här kallade "enneagramtyper", och beskriver dessa enneagramtypers livsstrategier, med vilket menas ett vanemässigt sätt att tänka, känna och agera. Detta gör att vi vanemässigt begränsar vårt sätt att se på världen, och i de val vi gör i livet. Enneagrammet beskriver inte vilka vi är, utan hur vi har fastnat i ett typiskt sätt att hantera och tolka livet. 

För att komma igång behöver du hitta fram till din enneagramstyp. Detta kan ta tid, och är inget vi kan forcera fram. Det finns flera sätt att hitta rätt. Enklast är att starta med ett test, för att få en känsla för vilka enneagramstyper som är mer sannolika. Man kan även göra en Typing Interview, en intervju tillsammans med en Enneagramsguide eller lärare. The Ennneagram Life erbjuder detta, mer information on detta kan du hitta under Enneagramintervju och för mer information om olika tester kan du läsa mer under Enneagramtester. Vidare är det bra att gå på föreläsningar och kurser där man får tillfälle att träffa andra och diskutera sina tankar och funderingar tillsammans med. Jag erbjuder kurser och sammankomster online och i Göteborgsområdet, men utbildning finns även på andra orter i Sverige, mer information på Svenska Enneagramföreningen

De nio enneagramstyperna  

The Enneagram Arrows.jpg

De nio enneagramstyperna är:

1 Ettan, Förbättraren eller Perfektionisten

2 Tvåan, Hjälparen eller Mentorn 

3 Trean, Presteraren eller Levereraren

4 Fyran, Individualisten eller Romantikern 

5 Feman, Utforskaren eller Specialisten

6 Sexan, Den Loyala Skeptikern, Skeptikern eller Loyalisten

7 Sjuan, Entusiasten, Entreprenören eller Finsmakaren

8 Åttan, Utmanaren eller Beskyddaren 

9 Nian, Fredsmäklaren eller Medlaren

Enneagrammet beskriver nio olika sätt att visa upp sig och motiveras i världen. Varje enneagramtyp beskrivs oftast med ett eller flera namn, det är ju så att vi alla tolkar benämningar lite olika, så därför har man alltid med siffran. Siffran i sig har ingen betydelse, 1an är inte mer värd eller bättre än en 5a, det finns ingen rangordning. 

 

Enneagramtyperna är uppdelade i tre centran, de tre centran för intelligens.  

- det instinktiva (kroppen) centret för intelligens

- det emotionella (hjärtat) centret för intelligens

- det intellektuella (huvudet) centret för intelligens

Alla upplever vi dessa tre intelligenser, men varje enneagramtyp har en viss styrka eller hemmabas i en av dem. Detta primära center påverkar vårt sätt att vara i världen. Det kan vara en bra start att studera dessa center för att hitta fram till sin enneagramtyp. Dock kan det ibland vara förrvirrande då en 1:a med en stark inre kritiker kan uppleva sig själv som en huvudtyp snarare än en kroppstyp. Men med ett öppet sinne, ödmjukhet och ökad självkännedom så faller tillslut allt på plats. 

De tre Kroppstyperna (8,9,1) värdesätter moral och att allt är som det ska vara. De bär på en vrede över alltings ofullkomlighet och använder sin magkänsla som guide i livet. De har handlingskraft att ställa saker och ting tillrätta - och låter den egna inre måttstocken styra vad som bör rättas till.

Åttan: Utmanaren
Är energisk, intensiv, dominerande och "allt eller inget"-typ. Är uppmärksam på rättfärdighet och beredd att slåss för sin sak. Satsar helhjärtat och tar gärna befälet. Vrede är ett naturligt uttrycksmedel. Kan vara mycket beskyddande mot "sina egna".

 

Nian: Fredsmäklaren
Är lyhörd, vänlig, tolerant och tillmötesgående. Är uppmärksam på harmoni och låter ofta andra få bestämma. Följer hellre än riskerar konflikt och kan upplevas som avvaktande. Sprider god stämning och kan utveckla en formidabel diplomatisk förmåga.

 

Ettan: Perfektionisten
Är ärlig, flitig och pålitlig. Ser tillvaron i rätt och fel. Är uppmärksam på hur saker och ting kan bli perfekta. Är kritisk mot sig själv och andra. Gläds åt ett riktigt gott utfört arbete. Är ofta duktiga lärare och har stor energi över för att hjälpa andra att förstå det rätta.

De tre Hjärtetyperna (2,3,4) värdesätter samhörighet och erkänsla. De lever genom relationer och skäms över att inte duga. De använder olika uttryck för image och personliga attribut för att få uppmärksamhet och visa att de räknas och hör till.

Tvåan: Hjälparen
Är hjälpsam, aktiv och generös med tid, energi och saker. Är uppmärksam på andra människors behov, mindre uppmärksam på sina egna. Går aktivt in och stöttar och hjälper där tvåan anser att det behövs. Trivs med att vara spindeln i nätet.

Trean: Presteraren
Är självsäker, ambitiös och energisk. Är uppmärksam på framgång och identifierar sig med sitt arbete. "Man är vad man gör." Går lätt på högvarv tills energin är helt uttömd. Image är viktigt och trean är ofta bra på sådant som den tar sig för. Är ofta social och underhållande.

Fyran: Individualisten
Är passionerad, idealistisk och ofta konstnärlig. Är uppmärksam på vad som saknas i jämförelse med andra. Uppfattar sig som unik och annorlunda, söker det meningsfulla och finner brister i det vardagliga. Har stor förmåga till medkänsla för andra.

De tre Huvudtyperna (5,6,7) värdesätter trygghet och tydlighet. De lever mycket i sina tankar och bär på en rädsla för att inte kunna behärska tillvaron. De använder kunskap, förståelse, planering och olika system som skydd mot livets otrygghet.

Femman: Iakttagaren
Är tillbakadragen, objektiv och upplever livet på distans snarare än deltar. Är uppmärksam på att förstå sammanhang och att samla saker och kunskap. Trivs med ensamhet och att få tänka i lugn och ro. Är pålitlig och kan vara mycket beskyddande då det behövs.

Sexan: Skeptikern
Är pålitlig, lojal och ser till gruppens bästa. Upplever världen som hotfull och är på sin vakt mot faror. Tänker systematiskt, ofta i koncept och balanserar möjligheter mot allt som kan gå galet. Är vänfast och kan dessutom vara en utmärkt ledare, duktig på att få andra att växa.

Sjuan: Entusiasten
Är optimist, energisk, charmerande och upplever livet som en stor lekplats. Är uppmärksam på upplevelser, planerar ständigt för allt som man skulle kunna göra, gärna tillsammans med andra. Är möjlighetsorienterad och kan vara en excellent problemlösare.

Spirituell,  vad betyder det egentligen?

Det är inte synonymt med att vara religös eller att utöva yoga eller meditation. Att vara spirituell innebär att leva från hjärtat och inte identifiera sig som med sina tankar, och att inte reagera utifrån känslor. Att vara spirituell är en medvetenhet inom dig, du är essensen bakom tankarna och känslorna, dvs energin och kraften bakom själen.

Att vara spirituell är en medvetenhet, en medvetenhet att du är så mycket mer än bara en fysisk kropp som har en personlighet, och som har tankar och känslor som har blivit formade efter livserfarenheter. Att vara spirituell är synonymt med att känna in vad som känns rätt för dig, och att våga ifrågasätta dina känslorna. Det handlar om att stå i sin sanning, även om den sanningen är smärtsam. Betyder det att du ifrågasätter din identitet? Ja. Vi behöver förstå vart våra programmeringar och begränsade tankesätt kommer ifrån.

För att uppnå spirituell medvetenhet behöver du vara redo att avprogrammera dig själv från din begränsande tro om dig själv och andra. Med en begränsande tro menas en tanke som innehåller en negativ laddad värdering som du upplever som sanning. Och vad är en sanning? Jo, något vi har repeterat för oss själva tillräckligt länge för att tro på det.

Den så kallade trocirkeln illustrerar hur man lätt fastnar i ett tankemönster, som är svårt att bryta och ta sig ur. 

Om vi intalar oss något länge nog, blir det till slut en sanning för oss.  

Skillnaden mellan en tro och ett medvetande är en distinkt skillnad, en skillnad som man behöver uppleva själv, då detta inte är något som man kan bli tillsagd av andra människor, utan är något som var och en måste få erfara själva.

Så för att nå hit, kan praktiserande av religion, yoga, meditation, promenader i natur eller annat som lugnar ner din kroppen och själ vara en väg. Och tillsammans med en modell som till exempel Enneagrammet, kan det hjälpa till ökad självinsikt och på så sätt visa vägen mot en mer medveten personlig utveckling. 

Somatik, var är det? 

Den somatiska delen av Enneagrammet handlar om kroppen. Det så kallade somatiska nervsystemet styr frivilliga rörelser och sänder information om sensorik och kroppsläge till hjärnan. Inom The Narrative Enneagram lär man ut hur vi kan lära oss lyssna på våran kropp. Vi kanske tror att det är vårt mentala center som tolkar vad som händer runt omkring oss. Men vårt sinne rapporterar vad kroppen känner i den givna situationen. Om vi inte är i kontakt med våra kroppar, kan omedvetet trauma och invanda mönster bli den aktuella verkligheten. Många idag är inte i tillräcklig kontakt med sina kroppar, då den kultur vi lever i idag inte värdesätter kroppslig och emotionell intelligens, utan istället främst värderar mental intelligens.

Utan förmågan att vara medveten och känna känslor och övertygelser i våra kroppar, förblir vi i automatiska reaktionsmönster. Men när vi är mer medvetna, och lyssnar på vad våra kroppar berättar för oss, har vi förmågan att göra nya medvetna val som efterhand kommer att bygga upp och stärka vår förmåga att lyssna in kroppen.

Troscirkel, Tro cirkel, belief circle

Utvecklingsvägar och stressmönster 

Pilarna i symbolen beskriver utvecklingsvägen för varje enneagramstyp, men även dess stress eller negativa utveckling.

Vissa lärare väljer att inte visa pilarnas riktning, och menar att eftersom vi har tillgång till båda dessa två punkter, oavsätt om vi är i balans i liver eller inte, så vill man inte göra skillnad. Och ja, visst är det så att ju mer medveten du är, ju lättare har du att använda dig av bådas styrkor. Jag väljer dock att ha kvar dessa pilar, då det inte är felaktigt att säga att det är lättare för oss att komma i kontakt med dessa punkter genom pilarnas riktning. 

Om vi exempelvis tittar på 2an Hjälparen, så kan 2an hitta sin utvecklingsväg i pilens mot-riktning, i detta fallet i 4an Individualisten. Så när 2an använder sig av 4ans styrkor, som exempel att tillåta sig att se sig själv till fullo, och känna alla sina egna känslor och på ett naturligt sätt vårda sig själv. Detta är något positivt för 2an som ofta fastnar i att hjälpa andra, och många gånger försummar sig själva. I motsatt riktning finns stressmönster, så när 2an faller i pilens riktning mot 8an, plockar 2an upp de negativa egenskaperna hos 8an, och kan bli aggressiva och kontrollerande.

För att komma ihåg hur pilarna funderar kan man tänka att när man är stark, stabil och har god självkännedom så jobbar man sig i motsatt riktning av pilen, men när man är stressad, låg och i obalans faller man i pilens riktning. 

Stresspunkten är de negativa kvaliteter av den andra enneagramtypen och trygghetspunkten är de positiva egenskaper av den andra enneagramtypen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg, speciellt när vi går djupare in i Enneagrammet, att vi har tillgång till de positiva kvaliteter i vår stresspunkt, och att det är en del i vår utveckling. 


Se exempel nedan

1:an  Stresspunkt -> faller ner i 4an och blir temperamentsfull och irrationell
Trygghetspunkt <- reser sig upp i 7an och blir mer spontan och glädjefylld

2:an  Stresspunkt-> faller ner i 8an och blir mer aggressiv och dominant "JAG vet vad du behöver!"
Trygghetspunkt <-reser sig upp i 4an och blir tar hand om sig själv, blir emotionellt medveten,“Ser och hör vad andra behöver, utan egen vinning”

3:an  Stresspunkt -> faller ner i 9an och blir oengagerad och apatisk
Trygghetspunkt <- reser sig upp i 6an och blir mer samarbetsvillig och engagerad i andra

4:an  Stresspunkt -> faller ner i 2an och blir över-involverad och klängig 
Trygghetspunkt <- reser sig in i 1an och blir mer objektiv och principfast

5:an Stresspunkt -> faller ner i 7an och blir hyperaktiv och spridd och tappar fokus
Trygghetspunkt <- reser sig in 8an och blir mer självsäker och beslutsam 

6:an  Stresspunkt -> faller ner i 3an och blir mer tävlingsinriktad och arrogant
Trygghetspunkt <- reser sig in i 9an och blir mer avslappnad och optimistisk

7:an Stresspunkt -> faller in i 1an och blir mer perfektionistisk och kritisk.

Trygghetspunkt <- reser sig in i 5an och blir fokuserad och djupgående

8:an Stresspunkt-> faller ner i 5an och blir mer hemlighetsfull och rädd
Trygghetspunkt <- lyfter sig in i 2an och öppnar sitt hjärta och blir mer omhändertagande

9:an Stresspunkt -> faller ner i 6an och blir mer angelägen och orolig
Trygghetspunkt <- lyfter sig in i 3an och blir mer energifylld och fokuserar på att utveckla sig själv

Vingar 

Ingen är en ren personlighetstyp, alla har en blandning av sin grundtyp och sina så kallade granntyper. Granntyperna kallas vingar, eller flyglar och är de Enneagramstyper som finns på vardera sida om grundtypen. Det vill säga, för Enneagramtyp 2 är vingarna 1an och 3an, för 5an är det 4an och 6an. 

Vår personlighet domineras av grundtypen, men påverkas av vingarnas element. Man brukar oftast säga att man har en dominant vinge. Det diskuteras att vingarna kan vara mer eller mindre dominanta för olika personer, men Hudson menar att det snarare så att vi ju har potentialen för alla nio typer och därför också potentialen av båda vingarna. Vidare här kommer vi referera till en ving, men lämnar det öppet för varje persons tolkning. Igen, som vi nämnt tidigare, det finns inga absoluta rätt och fel i Enneagrammet, då varje individ är unik och människan är för komplex för ett låst system.  

Russ Hudson (Enneagram Institute) har namngett dessa vingar, och beskriver olikheterna väldigt detaljerat. Det ger oss en förklaring till varför två människor med samma Enneagramstyp ändå kan upplevas väldigt olika. 

 

Vi har alla tillgång till potentialen i alla nio typerna i Enneagrammet, men de fyra punkterna som vi har kontakt med i symbolen, är lättare tillgängliga för oss. Ju mer självkännerdom vi har, ju lättare är det att ta del av de positiva kvaliteterna i dessa punkter. Nedan får du lite exepel på hur vingen kan påverka grundtypen.  

2w3 Hjälparen - Mer självsäker, ambitiös, tävlingsinriktad, vänlig, anpassningsbar, stödjande och status sökande.

 

2w1 Tjänaren - Mer idealistisk, objektiv, självkritisk, dömande, varm, serviceminded och "people pleaser"

3w4 Professionalisten - Introvert, känslig, konstnärlig, fantasifull, ambitiös, kreativ, image-medveten

 

3w2 Charmören - Varmare, mer uppmuntrande, sällskaplig, drivs av ambitiösa mål och framgång

4w5 Bohemen - Introvert, intellektuell, motvillig, reserverad, okonventionell, självmedveten, depressiv

 

4w3 Aristokraten - Extrovert, optimistisk, ambitiös, flamboyant och image-medveten, originell, annorlunda, lynnig
 

5w6 Problemlösaren - Loyal, orolig, skeptisk. försiktig, undersökande, perfektionistisk, socialt obekväm

 

5w4 Visionären - kreativ, humanistisk, känslig, empatisk, självupptagen, provocerande 

6w7 Loyalisten - Extrovert, materialistisk, aktiv, impulsiv, pålitlig, balanserad, underhållande, försiktig 

 

6w5 Försvararen - introvert, intellektuell, försiktig, undersökande, pålitlig, cynisk

7w8 Realisten - Sprulande, aggressiv, tävlingsinriktad, materialistisk, extrovert, engagerad, otålig

 

7w6 Underhållaren - Loyal, älskvärd, ansvarsfull, orolig, spontan, snabb, impulsiv

8w7, Rebellen - Extrovert, företagsam, energisk, snabb egocentric, revolutionerande, våldsam
 

 

8w9 Björnen - Gentle, mottaglig, "tystlåtet stark", delegerande, utmanande, mobbande

9w1, Drömmaren, mer ordningsam, kritisk, kontrollerad, filosofisk och envis.

 

9w8, Domaren, mer utåtgående, bestämd, optimistisk och inspirerande

1w2 Advokaten - varmare, mer hjälpsam, omtänksam, kritisk, kontrollerande, krävande, 

 

1w9 Idealisten - Mer avslappnad, objektiv, principfast,

målmedveten, kallare och dömande 

*Typbeskrivningarna ovan kommer i grunden från boken Personality Types av Russ Hudson, där du kan läsa mer om hur vingarna påverkar de olika Enneagramstyperna.  

De tre instinktiva undertyperna

I kroppscentret finns det tre instinktiva drivkrafter som i Enneagrammet beskrivs som den Självbevarande, den Sociala och den Intima drivkraften. Dessa är inte specifika för Enneagrammet utan bygger på instinktiva överlevnadsmönster, som vi använder för att överleva som ras. 

I Enneagrammets lära pratar man om att vi har en dominant drivkraft, som kallas vår instinktiva drivkraft (Instinctive subtype). Denna påverkar vår uppmärksamhet, våra värderingar, vårt sätt att tänka, känna och agera. 

SjälvbevarandeSjälvdisciplin, överlevnad, grundläggande behov, oro för hälsa, finanser, säkerhet

SocialVänskap, sammankopplas med det som är större än själv, generösa med tid och energi, känna behörighet till den sociala gruppen, glömmer sig själva

IntimFokus på attraktion, intimitet, tillför passion, kreativitet, söker efter den ideala partnern, "thrill seeking" 

Den dominanta undertypen kan ses som en styrka, men blir, likt våran drivkraft i grundtypen, överaktiverad och då den överanvänds blir det istället till vår svaghet. Vi har också en av dessa drivkrafter underutvecklade, vilket blir en blink fläck för oss. Målet är även här att öka vår självinsikt och jobba på att balansera alla dessa tre drivkrafter.

 

Kunskap om de instinktiva undertyperna kan förklara varför två personer med samma enneagramtyp ändå kan upplevas väldigt olika.

bottom of page